Huurincasso Congres 2018

Ketensamenwerking 2.0

Ketensamenwerking 2.0

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied

Kennis en inzicht

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van ketensamenwerking, schuldpreventie, vroegsignalering en huurincasso.

Netwerken met vakgenoten

Effectief kennis en ervaring uitwisselen met ruim honderdvijftig vakgenoten op een dag.

SPREKERS

Dit waren de topsprekers op het Huurincasso Congres 2017

plus

Hugo Priemus

Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting TU Delft

plus

Tamara Madern

Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering HU

plus

Coen Braan

Dagvoorzitter / Manager Ad Hoc Leegstandbeheer

plus

Henk Heinhuis

Manager Incasso & Debiteurenbeheer Eigen Haard

plus

Marcello van den Anker

Ervaringsdeskundige en beleidsmedewerker Leger des Heils

plus

Egbert de Vries

Directeur Amsterdamse Federatie Woningcorporaties

plus

Maud Balduk

Bureauhoofd Schuldhulpverlening Gemeente Nijmegen

plus

Famke Veenstra

Projectleider Schuldhulpverlening Gemeente Amsterdam

plus

Marco van Katwijk

COO DirectPay en hiervoor Manager Value Chain Essent

plus

Peter van Dorst

Creditmanager VGZ

plus

Merijn Hudig

Productmanager BKR

plus

Vera de Wildt

Projectleider Woningcorporatie Talis

plus

Martin Hordijk

Medewerker Incasso & Woonfraude Dudok

plus

Wim Brugman

IMpact Credit Management Solutions

plus

Maaike van de Veen

Teamleider Inning Waternet

plus

Frank Beentjes

Directeur 10FORIT

plus

Alexander van Dijk

Account Manager Focum

plus

Luuk Kuipers

Proceslead Incasso Essent

plus

Manuel van der Hoek

Manager debiteurenbeheer CZ

plus

Nicolien Beukema

Manager Woonadministratie Nijestee

PROGRAMMA

Hieronder treft u het definitieve programma van het Huurincasso Congres 2017

Ontvangst en registratie

Ontvangst en registratie.

30mins

Keynote speaker – [in voorbereiding] (Event Hall)

[in voorbereiding]  

30mins

Lunchen & netwerken

     

60mins

Tamara Madern

Sessie 1: [spreker] – [in voorbereiding] (Event Hall)

[in voorbereiding]

45mins

Tamara Madern

Tamara Madern is lector ‘Schuldpreventie en Vroegsignalering’ bij Hogeschool Utrecht. Sinds 2003 is zij werkzaam op het gebied van huishoudfinanciën. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht en ronde vervolgens de studie Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrij Universiteit Amsterdam af.

Frank Beentjes en Martin Hordijk

Sessie 2: [parallelsessie partnerslot] – [in voorbereiding] (Zaal 15)

45mins

Frank Beentjes en Martin Hordijk

Frank Beentjes is na zijn studie Informatica aan de VU in Amsterdam 16 jaar general manager IT geweest bij debitel Nederland BV. 10FORIT is in 2007 opgericht en sinds die tijd is Frank algemeen directeur. - Martin Hordijk is sinds 2013 werkzaam als Medewerker Incasso & Woonfraude bij Dudok Wonen. Hij is begaan met het vak en continu op zoek naar innovatieve methoden om het huurincassoproces verder te ontwikkelen.

Sessie 3: [parallelsessie partnerslot] – [in voorbereiding] (Zaal 16)

[parallelsessie partnerslot] - [in voorbereiding]

45mins

Diverse sprekers

Sessie 4: Ketensamenwerking binnen de Gemeente Nijmegen (Event Hall)

Op 1 oktober 2016 is in Nijmegen de pilot Vroegsignalering van start gegaan om mensen met betalingsachterstanden sneller en beter te kunnen helpen. De gemeente tekende in september 2016 samen met een grote groep maatschappelijke partners een convenant in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tijdens deze sessie zullen Maud Balduk (Gemeente Nijmegen), Peter van Dorst (VGZ), Vera de Wildt (woningcorporatie Talis) en Merijn Hudig (BKR) hun ervaringen met u delen over de praktische uitwerking en resultaten van het convenant dat zij en diverse andere partijen hebben ondertekend.

45mins

Diverse sprekers

Maud Balduk (Bureauhoofd Schuldhulpverlening Gemeente Nijmegen), Peter van Dorst (Creditmanager VGZ), Vera de Wildt (Projectleider woningcorporatie Talis) en Merijn Hudig (Productmanager BKR)

Robert der Kinderen

Sessie 5: AcceptEmail – Voorkom dat betalingsachterstanden schulden worden (Zaal 15)

Met AcceptEmail kunnen woningbouwcorporaties hun rekeningen, herinneringen en aanmaningen volledig digitaal versturen. De informatie die met AcceptEmail verkregen wordt over (betalings)gedrag is waardevol bij het vinden van oplossingen voor betalingsproblemen. Je kunt immers meteen zien of berichten goed aankomen, worden geopend, doorgestuurd en natuurlijk of er betaald is. In real-time, dus niet pas een dag later. Zo kan de woningcorporatie direct in actie komen om zaken te regelen of om effectieve behandelplannen op te stellen. AcceptEmails zijn geschikt voor mislukte incasso's, vergeten rekeningen of, na telefonisch contact, voor bijvoorbeeld deelbetalingen of betaalregelingen. Daarmee kan voorkomen worden dat een betalingsachterstand een schuld wordt. Tevens kan AcceptEmail ingezet worden voor het verbeteren van klantcontact. Laat u in deze sessie informeren en inspireren met praktijkvoorbeelden van woningbouwcorporaties, energiebedrijven en verzekeraars bij wie het versturen van rekeningen via verschillende kanalen, leidt tot lagere bedrijfskosten, efficiëntere processen en minder betalingsachterstanden.

45mins

Robert der Kinderen

Robert der Kinderen is als CCO werkzaam bij AcceptEmail sinds 2011. Daarvoor was hij directeur bij IMNederland en vervulde hij diverse managementfuncties bij toonaangevende credit management en contact center organisaties, waaronder Credit Yard en Graydon.

Marcello van den Anker

Sessie 6: CorpSupport – Ontruiming door de bril van de huurder (Zaal 16)

Uw huurder heeft een flinke huurachterstand en u doet er alles aan om de schulden niet op te laten lopen om uiteindelijk een ontruiming te voorkomen. Dat lukt helaas niet altijd. Een woningcorporatie staat dicht bij de burger en is er vaak als eerste bij betrokken wanneer de huurder in problemen raakt. Wat kunt u doen om de huurder te helpen? Hoe moet u de huurder benaderen? Welke handvatten kunt u hem aanreiken? Welke aanpak heeft effect en welke juist niet? In deze sessie gaat ervaringsdeskundige Marcello van den Anker hier dieper op in. Hij spreekt twee talen; die van de huurder en die van de ervaringsdeskundige. Zijn persoonlijke verhalen raken u en zijn inzichten zijn verhelderend.  

45mins

Marcello van den Anker

Marcello van den Anker werd maar liefst vier keer uit zijn huis gezet en zet sinds 2002 zijn ervaringen uit het verleden in om anderen te helpen. Dit doet hij voor zowel organisaties als vanuit zijn eigen bedrijf. Als ervaringsdeskundige bij onder andere het Leger des Heils helpt hij anderen bij herstel. Door de jaren heen heeft hij een eigen visie ontwikkeld en zijn kracht is om laagdrempelige herstelondersteunende projecten op te zetten zoals hij nu doet als beleidsmedewerker bij het Leger des Heils.

Netwerkbreak

45mins

Diverse sprekers

Sessie 7: Vroegsignalering, samenwerking en standaardisatie in de keten (Event Hall)

Samenwerking in de keten vinden wij hard nodig en is niet alleen een kwestie van het maken van duidelijke afspraken tussen gemeenten en deelnemende partijen, maar ook hoe vertrouwelijke data op een effectieve, eenduidige en betrouwbare wijze gedeeld kunnen worden. Tijdens deze presentatie zullen Marco van Katwijk (COO DirectPay, hiervoor Manager Value Chain bij Essent), Luuk Kuipers (Proceslead Incasso Essent) en Manuel van der Hoek (Manager Debiteurenbeheer CZ) vertellen over hun meest recente praktijkervaring bij de opzet en uitwerking van convenanten en de rol van data-uitwisseling. Klanten, consumenten, burgers; het zijn allemaal mensen waarbij het soms ineens mis gaat in het kunnen nakomen van de betaalverplichtingen. Onze ervaring is dat er maar weinig mensen zijn die ons als bedrijf, overheid, maatschappij opzettelijk willen benadelen. Het herstellen van een dergelijke situatie kan het beste als de financiële problemen nog niet te groot zijn. Dat is het principe van vroegsignalering. Als Essent hebben we daar de afgelopen paar jaar op ingezet om op verzoek van gemeenten samen met andere bedrijven en organisaties met gezamenlijke afspraken (convenant) te kijken naar de mogelijkheden om mensen te helpen. Uiteindelijk is er natuurlijk wel een dienst of product gebruikt en zal de rekening betaald moeten worden, dat moge duidelijk zijn. De ruimte om hieraan te voldoen kan onderdeel zijn van de convenantafspraken.”

45mins

Diverse sprekers

Marco van Katwijk (COO DirectPay, hiervoor Manager Value Chain bij Essent), Luuk Kuipers (Proceslead Incasso Essent) en Manuel van der Hoek (Manager Debiteurenbeheer CZ)

Nicolien Beukema

Sessie 8: MAXIM debiteurenbeheer software voor woningcorporaties; praktijkcase Nijestee (Zaal 15)

Nijestee is een nuchtere woningcorporatie in de stad Groningen. Met zo’n 13.000 huurwoningen bieden ze woonruimte aan 22.000 mensen. Nijestee vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen waar en hoe ze wonen, in een huis dat als thuis voelt. Nijestee heeft hart voor haar huurders en dit is dan ook een belangrijk thema in de bedrijfsvoering. Nijestee gebruikt MAXIM, een nieuw debiteurenpakket voor woningcorporaties. Hoe draagt MAXIM bij aan de doelstellingen van Nijestee? En geeft het de medewerkers debiteurenbeheer meer tijd en focus om met huurders te communiceren? Welke inzichten verschaft MAXIM in de huurportefeuille? Nieuwsgierig naar de ervaringen? Kom dan naar de presentatie van IMPact Credit Management Solutions en Nijestee. Zij vertellen over de resultaten en hoe de nieuwe software de ketensamenwerking bevordert.  

45mins

Nicolien Beukema

Nicolien is Manager Woonadministratie bij woningcorporatie Nijestee, waar zij verantwoordelijk is voor het debiteurenbeheer.

Alexander van Dijk

Sessie 9: Focum – Data-driven creditmanagement: aandacht voor uw huurders (Zaal 16)

Iedere huurder is anders. Aandacht voor deze verschillen, kan het rendement op uw incassoproces flink verhogen. Maar hoe doet u dat? Alexander van Dijk van Focum vertelt u in deze interactieve sessie wat een data-driven creditmanagementproces precies inhoudt. Het gebruik van data in het gehele betaalproces, van acceptatie tot incasso, komt aan bod. Niet alleen hoort u hoe u uw incassoproces efficiënter maakt, maar ook hoe u meer inzicht krijgt in uw portefeuille.

45mins

Alexander van Dijk

Alexander van Dijk heeft uitgebreide ervaring op het gebied van creditmanagement. Hij adviseert bedrijven specifiek in het optimaliseren van hun incassoprocessen door middel van klantsegmentatie.

Diverse sprekers

Ketensamenwerking binnen de Gemeente Amsterdam (Event Hall)

Amsterdam is landelijk gezien een voorloper bij de aanpak van problematische schulden. Al sinds 2007 bestaat in Amsterdam het convenant “Vroeg Eropaf!”. Het betreft een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (madi’s), woningcorporaties, nutsbedrijven, zorgverzekeraars en inmiddels ook BKR. In 2016 is de aanpak “Geregelde betaling voorkomen woning ontruimingen” aan de samenwerking toegevoegd. Wat zijn de verschillende ervaringen? Wat zijn de resultaten? Hoe verloopt het proces? Wat gaat er wel/niet goed en welke verbeteringen kunnen er nog worden bereikt? In 2017 worden er in Amsterdam ook nieuwe pilot projecten gestart. Echter in 2018 wordt nog strengere Europese privacy wetgeving van kracht. Privacy wetgeving is lastig, maar hoe zorg je er voor dat dit nieuwe innovatieve ketensamenwerking niet in de weg hoeft te staan? Door: Henk Heinhuis, Manager Incasso & Debiteurenbeheer Eigen Haard; Egbert de Vries, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Famke Veenstra, Projectleider Schuldhulpverlening Gemeente Amsterdam.    

45min

Diverse sprekers

Henk Heinhuis, Manager Incasso & Debiteurenbeheer Eigen Haard; Egbert de Vries, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Famke Veenstra, Projectleider Schuldhulpverlening Gemeente Amsterdam.

Netwerkborrel

60mins

Programma 2017 (PDF)

Download hieronder de brochure met daarin programma (PDF) van het Huurincasso Congres 2017

Locatie

Spant is makkelijk bereikbaar met de auto en er is ruimschoots gratis parkeergelegenheid aanwezig. Daarnaast is er plek genoeg om fietsen te plaatsen. Ook is Spant goed bereikbaar met het OV. Treinstation Bussum Zuid en de bushalte liggen op loopafstand.

SPANT! te Bussum

adres

Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

SPANT!

14

Topsprekers

12

Expertsessies

4

Netwerkbreaks

150

Bezoekers

REGISTREER

Het Huurincasso Congres op dinsdag 17 april 2018 is kosteloos toegankelijk als u een persoonlijke uitnodiging met registratiecode heeft. Indien u geen registratiecode heeft bedraagt uw investering 525 euro exclusief btw.

Heeft u een persoonlijke registratiecode?

Heeft u een persoonlijke registratiecode ontvangen voor het Huurincasso Congres 2018? Registreer dan hier voor gratis deelname.

Aanmelden zonder registratiecode?

Indien u niet in het bezit bent van een persoonlijke uitnodiging of registratiecode, bedraagt de toegangsprijs € 525 exclusief btw.

Bezoekersdoelgroep Huurincasso Congres

Het Huurincasso Congres is primair bestemd voor credit management professionals die werkzaam zijn bij een woningcorporatie of nutsbedrijven zoals ziektekostenverzekeraars en energieleveranciers. Personen die werkzaam zijn als salesmanager, accountmanager, consultant etc. voor of namens een toeleverancier of intermediair gericht op woningcorporaties behoren niet tot de bezoekersdoelgroep.

PARTNERS 2017

PLATINUM PARTNERS

SILVER PARTNERS

KENNISPARTNERS

Partner worden van het Huurincasso Congres?

Kijk voor meer informatie over de sponsormogelijkheden in de brochure (PDF) of neem contact op met Serge van Groningen via serge@nlacademy.nl of op nummer 06-29022791