Huurincasso Congres 2018

Ketensamenwerking 2.0

Ketensamenwerking 2.0

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied

Kennis en inzicht

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van ketensamenwerking, schuldpreventie, vroegsignalering en huurincasso.

Netwerken met vakgenoten

Effectief kennis en ervaring uitwisselen met ruim honderdvijftig vakgenoten op een dag.

SPREKERS

Hieronder treft u alvast enige sprekers die tijdens het Huurincasso Congres 2018 een presentatie zullen verzorgen. Aan het programma wordt de komende maanden nog druk gewerkt.

plus

Marco Florijn

Voorzitter NVVK

plus

Coen Braan

Dagvoorzitter / Manager Ad Hoc Leegstandbeheer

plus

Hanneke Goosen

Onderzoeker lectoraat Armoede Interventies

plus

Anja Tijdhof

Projectleider Vroegsignalering Arnhem

plus

Willem van Boekel

Spreker, trainer, omdenker

plus

Patrick Sinderdinck

Productmanager/Owner Stichting BKR

plus

Ginette Flederus

Schuldhulpverlener Rijnstad Welzijn en Hulpverlening

plus

Liesbeth Gerritsen-Menkveld

Junior Bestuursadviseur gemeente Arnhem

plus

Henk Dijk

Coördinator Huurincasso a.i. - Centrada Wonen

plus

Dirk Schravendeel

Principal adviseur PBLQ

plus

Manuel van der Hoek

Manager debiteurenbeheer CZ

plus

Yvette Bommeljé

Zelfstandig onderzoeker, lid Adviesraad Wmo

plus

Laurette Fettig

Teammanager Credit Management & Payments EON

plus

Jeroen Dekker

Product & Marketing, AcceptEasy

plus

Mariska Hoogerwaard

Accountmanager IMPact

plus

Koen Meeusen

Direkteur NeurOp

plus

Erik Levering

Debiteurenbeheerder Woningcorporatie Nijestee

PROGRAMMA

Hieronder treft u het voorlopige opzet van het programma van het Huurincasso Congres 2018. Dit zal in de komende maanden bijgewerkt worden.

Ontvangst en registratie

Ontvangst en registratie. Vanaf 10:30 uur bent u welkom op het Spant! te Bussum.

30mins

Marco Florijn

Keynote speaker Marco Florijn, voorzitter NVVK

Marco Florijn zal in zijn keynote ingaan op het belang van preventie. Wat kun je doen om wanbetaling te voorkomen? Hoe kun je een incassoproces sociaal inrichten? Tevens gaat Marco Florijn reflecteren op de relatie tussen NVVK-leden en woningbouwcorporaties op lokaal niveau en legt hij dwarsverbindingen met de landelijke branche.  

30mins

Marco Florijn

Marco Florijn is sinds 9 mei 2017 voorzitter van de NVVK. Als voorzitter van de NVVK wil hij bijdragen aan een krachtig imago van de branche. Marco wil de schuldeisers beter in beeld brengen en de wijze waarop zij in het minnelijk proces zijn betrokken. Ook wil hij zich in het bijzonder inzetten voor schuldhulpverlening aan ondernemers waar nog veel te winnen is.

Lunchen & netwerken

     

60mins

Manuel van der Hoek

Sessie 1: Cultuurverandering en menselijke factor essentieel voor sociaal en effectief incassobeleid CZ

Op grond van de wet moeten verzekerden bij het Zorginstituut Nederland worden aangemeld wanneer ze een aantal maanden geen premie hebben betaald. Daarbovenop krijgen ze een fikse boete op hun premie. Via deze wanbetalersregeling belanden veel verzekerden met (problematische) schulden vaak van de regen in de drup in plaats van dat de regeling bijdraagt aan een oplossing of verlichting van het betalingsprobleem. Die vaststelling was in 2012 voor zorgverzekeraar CZ reden om een radicale verandering in de benadering van het probleem door te voeren.

De invoering van een proactief en klantgericht incassobeleid ging echter niet zonder slag of stoot.  Met een combinatie van lef, vertrouwen en veel doorzettingsvermogen is het gelukt om in vijf jaar tijd veertig procent minder mensen in de wanbetalersregeling te hebben. Een succes dat vooraf niet te voorspellen was.

Tijdens deze presentatie zal Manuel praktisch toelichten hoe deze transformatie in zijn werk gegaan is. Hoe kom je tot een verandering in denken en handelen, hoe is dit bij CZ opgezet en wat vergt dit van een bedrijf en het (debiteuren)team? Staat u zelf voor de uitdaging om een verandering in uw (huur)incassoteam door te voeren of zit u er middenin, dan mag u deze presentatie niet missen!

45mins

Manuel van der Hoek

Manuel werkt inmiddels bijna zes jaar bij CZ en is verantwoordelijk voor het uitvoeren en sturen van een proactief en klantgericht incassobeleid. “Klanten die opeens niet betalen, bellen we of nodigen we uit aan de balie met de vraag hoe we ze kunnen helpen. Daarbij zoeken we naar een oplossing op maat. Dit doen we vanuit een helpende houding en kijkend naar de persoon als klant in plaats van de klant als een wanbetaler te zien.

Willem van Boekel

Sessie 2: Omdenken in incasso – van uitvoeren naar oplossen

De rol van de hedendaagse gerechtsdeurwaarder is in toenemende mate aan verandering onderhevig en zeker in de corporatiewereld. De deurwaarder anno 2018 dient steeds meer een oplosser dan een uitvoerder te zijn. Sommeren tot betaling wordt motiveren tot betaling. Stimuleren om betaling te verkrijgen in plaats van procederen om betaling te verkrijgen. Van laatste schakel in de keten naar verbindingsstuk in de keten van partners uit het sociale netwerk. Een verdienmodel dat wijzigt van vergoeding voor verrichte diensten naar een beloningsmodel voor geleverde prestaties. Duurzame oplossingen bij betalingsproblematiek vragen een denkwijze in termen van wat wél kan en waarbij we kansen en mogelijkheden zien om de klant in haar waarde te laten en te behouden. Tijdens deze inspiratiesessie zal omdenkspecialist Willem van Boekel u laten zien hoe u op een andere en positieve manier naar de rol van de deurwaarder in het huurincassoproces kunt kijken. De sessie wordt gefaciliteerd door Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders.  

45mins

Willem van Boekel

Willem van Boekel is spreker en trainer. Verbinding, transparantie en vertrouwen zijn essentieel als het gaat om optimale samenwerking. "Het is mijn missie mensen te inspireren om te kiezen voor een open en vrije vorm van communicatie, zodat ze maximaal kunnen gaan presteren. Het is daarbij noodzakelijk om het denken te vernieuwen en het gedrag te veranderen."

Henk Dijk

Sessie 3: Hoe kan ik de kwaliteit van mijn incassopartners meten en managen?

Gemiddeld wordt 70%-80% van uw klanten met betalingsachterstanden behandeld door uw incassopartners. Hoe zorgt u ervoor dat zij hun werk optimaal uitvoeren. Rendement is natuurlijk een belangrijk meetinstrument, maar welke KPI’s heeft u nog meer om de kwaliteit te bewaken en de kosten in de hand te houden?  Hoeveel tijd vindt u acceptabel tussen een dagvaarding en aanzegging tot ontruiming, hoe vaak mag de gerechtsdeurwaarder contractueel betekenen en moet uw klant deze kosten betalen? Tijdens deze sessie laat Henk Dijk u zien hoe u weer ‘in control’ raakt over uw externe incassoportefeuille en welke inzichten nodig zijn om uw portefeuille operationeel en financieel te managen. Deze sessie wordt gefaciliteerd door Cwize.

45mins

Henk Dijk

Henk Dijk is freelancer in strategisch en operationeel creditmanagement. Met ruim 35 jaar ervaring in de corporatiesector is hij de ervaringsdeskundige op het gebied van huurincasso en debiteurenbeheer. Henk is mede-initiatiefnemer van het Huurincasso Platform. In 2014 werd Henk vanwege de goede resultaten genomineerd voor de Credit Management Award.

Hanneke Goosen MSc.

Sessie 4: Verminderen van huurachterstanden middels interventies vanuit de gedragsleer

Sociaal psychologe Hanneke Goosen van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam zal in haar presentatie inzichten delen vanuit de psychologie over de invloed van het hebben van betalingsachterstanden op het cognitieve functioneren van mensen. Daarnaast zal zij de uitkomsten van een aantal experimenten die in samenwerking met twee woningcorporaties zijn uitgevoerd om betalingsachterstanden tegen te gaan bespreken. Het betrof de effecten van versimpelde communicatie, het sturen van een herinnerings-sms en het voeren van begrotingsgesprekken. Daarnaast zullen ideeën voor nieuwe onderzoeken worden gepresenteerd en wordt gevraagd hierover mee te denken. Deze sessie wordt gefaciliteerd door Ultimoo.

45mins

Hanneke Goosen MSc.

Hanneke Goosen MSc. is onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies en docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast start zij in 2018 als PhD kandidaat bij de Universiteit Leiden waar ze onderzoek zal gaan doen naar de effecten van financiële stress op het beslisgedrag van mensen.

Yvet Bommelje en Dirk Schravendeel

Sessie 5: Vroegsignalering en bescherming persoonsgegevens; hoe regel je dat effectief en integer?

Bij betalingsachterstanden is het zaak om er zo snel mogelijk bij te zijn, voordat mensen in de neerwaartse spiraal van problematische schulden terecht komen. Vroegsignalering van schulden is een speerpunt van het landelijke beleid en gemeenten zoeken actief naar de beste aanpak. Dat doen ze op basis van meldingen over betalingsachterstanden op de vaste lasten, waaronder uiteraard ook woonlasten. Cruciaal is om deze meldingen zo te regelen dat de privacyrechten van burgers worden beschermd. Immers: bij outreachende dienstverlening staat het vertrouwen in de overheid op het spel. In deze presentatie laten we zien hoe je dat doet. En hoe woningcorporaties binnen de vereisten van de AVG wel degelijk een cruciale rol bij vroegsignalering kunnen vervullen. Deze presentatie wordt gegeven door Yvet Bommeljé en Dirk Schravendeel.  

45mins

Yvet Bommelje en Dirk Schravendeel

Yvette Bommeljé is onderzoekster en adviseur in het gemeentelijke sociaal domein. Daarnaast is zij redactievoorzitter van het tijdschrift Sociaal Bestek. Dirk Schravendeel is onderzoeker en adviseur bij PBLQ op het gebied van informatiebeleid en privacy.

Jeroen Dekker

Sessie 6: Praktijkcase AcceptEasy: klantgericht en intelligent incasseren met digitale betaaltechnieken.

Voor het betalen van de huur gebruiken steeds meer woningcorporaties een mix van digitale kanalen. Van geautomatiseerde herinneringen per email/SMS en via self-service betaalregelingen op het klantportaal tot dialogen via de chat. Maar hoe zet je dit op, zowel voor de klant als voor je eigen organisatie en IT? Tijdens deze praktijksessie van AcceptEasy delen wij onze ervaringen met digitale betaaloplossingen bij een wonincorporatie.

Maar u kunt niet alleen leren van uw collega's. Incassanten zoals verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom gebruiken vergelijkbare instrumenten, op een schaal die nog slimmere technieken mogelijk en noodzakelijk maakt. AcceptEasy geeft u ook een kijkje in die keukens en verkent hoe betaaldata van diverse soorten incassanten de keten beter in staat stellen om betaalproblemen te signaleren en effectief op te lossen.

45mins

Jeroen Dekker

Jeroen Dekker doet Product & Marketing bij AcceptEasy, marktleider in klantreizen rondom betalen aan incassanten waaronder veel woningcorporaties.

Sessie 7: [kennis/expertsessie] – [in voorbereiding]

45mins

Sessie 8: [kennis/expertsessie] – [in voorbereiding]

45mins

Netwerkbreak

45mins

Laurette Fettig

Sessie 9: Best practice: “Beste klant, waarom betaalt u niet?”

Hoe zet je Credit Management op de kaart binnen je organisatie? In deze presentatie neem ik je mee in de uitrol van Operational Excellence in de afgelopen drie jaar bij E.ON Benelux aan de hand van de drie pijlers: klant, medewerker en organisatie. Hoe zet je de klantwaarde centraal? Hoe neem je de medewerkers mee in de cultuurverandering van het continue willen verbeteren? En ook niet onbelangrijk, tot welke mooie resultaten leidt dit voor de organisatie?

Centraal in deze presentatie staat de ketenbrede aanpak en de positie van de afdeling creditmanagement in de organisatie. Hoe zet je een waardenstroomanalyse in om keten brede verbeterprojecten naar boven te laten komen? En hoe beïnvloedt je het betaalgedrag van de klant? De volgende dag kun je zeker aan de slag met een aantal nieuwe inzichten om je debiteurenportefeuille te verkleinen.

45mins

Laurette Fettig

Laurette Fettig is Teammanager Credit Management & Payments bij EON Benelux Levering en verwierf in 2017 de eervolle titel VVCM Credit Manager van het Jaar.

Koen Meeusen

Sessie 10 Vroegsignalering 2.0

Met kunstmatige intelligentie kunnen wij vooraf nauwkeurig vaststellen of een betaalachterstand zal gaan leiden tot echte problemen (uitzetting in het uiterste geval) of dat er sprake is van een relatief goede laatbetaler. Als je vooraf weet met welk van de twee je te maken hebt, kun je je benadering en acties daarop afstemmen. Zo voorkom je een deel van de probleemgevallen en worden personeel, tijd en middelen efficiënt en effectief ingezet.
Tijdens deze sessie presenteren we u de resultaten die we bij een opdrachtgever op dit vlak hebben weten te realiseren en bespreken we de mogelijkheden die deze inzichten vooraf bieden voor woningcorporaties.

45min

Koen Meeusen

Koen werd in 2014 gegrepen door de kracht en de veelzijdigheid van neurale netwerken. Als oprichter en eigenaar van NeurOp BV, maakt hij de techniek bereikbaar voor organisaties die zelf de expertise niet in huis hebben.

Sessie 11: [kennis/expertsessie] – [in voorbereiding]

45mins

Sessie 12: [kennis/expertsessie] – [in voorbereiding]

45mins

Netwerkbreak

15mins

Anja Tijdhof

Eind keynote: Aanpak en resultaten Vroeg Eropaf gemeente Arnhem

Op 27 maart 2017 is in Arnhem Vroeg Eropaf gestart. 8 crediteuren delen maandelijks hun betaalachterstanden die door Vindplaats Schulden van het BKR worden gematcht. Per maand wordt 105 huishoudens een hulpaanbod gedaan. Teams van Rijnstad gaan daarvoor onaangekondigd op huisbezoek. Meer dan 80% van de inwoners wordt bereikt. Tijdens deze unieke sessie belichten we de aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Ook delen we de resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek dat is uitgevoerd door Onderzoek & Statistiek van de gemeente Arnhem. Deze sessie wordt door verzorgd door Anja Tijdhof (Projectleider), Liesbeth Gerritsen (Bestuursadviseur gemeente Arnhem), Ginette Flederus (medewerker Teams Rijnstad) en Patrick Sinderdinck (BKR, Productmanager Vindplaats Schulden).

45mins

Anja Tijdhof

Deze sessie wordt door verzorgd door Anja Tijdhof (Projectleider), Liesbeth Gerritsen (Bestuursadviseur gemeente Arnhem), Ginette Flederus (medewerker Teams Rijnstad) en Patrick Sinderdinck (BKR, Productmanager Vindplaats Schulden).

Netwerkborrel

60mins

Programma 2017 (PDF)

Download hieronder de brochure met daarin programma (PDF) van het Huurincasso Congres 2017

Locatie

Spant is makkelijk bereikbaar met de auto en er is ruimschoots gratis parkeergelegenheid aanwezig. Daarnaast is er plek genoeg om fietsen te plaatsen. Ook is Spant goed bereikbaar met het OV. Treinstation Bussum Zuid en de bushalte liggen op loopafstand.

SPANT! te Bussum

adres

Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

SPANT!

14

Topsprekers

12

Expertsessies

4

Netwerkbreaks

150

Bezoekers

REGISTREER

Het Huurincasso Congres op dinsdag 17 april 2018 is kosteloos toegankelijk als u een persoonlijke uitnodiging met registratiecode heeft. Indien u geen registratiecode heeft bedraagt uw investering 525 euro exclusief btw.

Heeft u een persoonlijke registratiecode?

Heeft u een persoonlijke registratiecode ontvangen voor het Huurincasso Congres 2018? Registreer dan hier voor gratis deelname.

Aanmelden zonder registratiecode?

Indien u niet in het bezit bent van een persoonlijke uitnodiging of registratiecode, bedraagt de toegangsprijs € 525 exclusief btw.

Bezoekersdoelgroep Huurincasso Congres

Het Huurincasso Congres is primair bestemd voor credit management professionals die werkzaam zijn bij een woningcorporatie of nutsbedrijven zoals ziektekostenverzekeraars en energieleveranciers. Personen die werkzaam zijn als salesmanager, accountmanager, consultant etc. voor of namens een toeleverancier of intermediair gericht op woningcorporaties behoren niet tot de bezoekersdoelgroep.

PARTNERS 2018

PLATINUM PARTNERS

GOLD PARTNERS

SILVER PARTNERS

KENNISPARTNERS

Partner worden van het Huurincasso Congres?

Kijk voor meer informatie over de sponsormogelijkheden in de brochure (PDF) of neem contact op met Serge van Groningen via serge@nlacademy.nl of op nummer 06-29022791