Den Haag blij met ruimte voor vernieuwende aanpak schuldhulp

De gemeente Den Haag onderneemt veel vernieuwende initiatieven om te voorkomen dat mensen diep in de schulden komen. Voorbeelden daar van zijn het recent opgerichte Schuldenlab 070 en het Jongerenperspectieffonds.

Den Haag is dan ook blij met de forse paragraaf in het regeerakkoord over schulden en met de ruimte die het kabinet aan gemeenten geeft voor vernieuwende aanpakken en maatwerk

Dat zegt Rutger Schoenmakers, senior beleidsmedewerker armoede en schuldhulpverlening van de gemeente Den Haag, in een interview met het programma Effectieve schuldhulp.

Rutger Schoenmakers: ‘Het betekent dat de schuldenproblematiek hoger op de agenda is gekomen. En terecht, want er zijn het afgelopen jaar veel wetenschappelijke rapporten verschenen waaruit blijkt dat we een moeilijk systeem hebben. Daardoor kunnen mensen buiten hun schuld om in de problemen komen. De regering erkent dit nu en dat is een goede zaak.’

Verbeterpunten

Maar Rutger Schoenmakers noemt in het interview ook nog een aantal verbeterpunten. Bijvoorbeeld daar waar de overheid optreedt als schuldeiser: ‘In het regeerakkoord staat dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om schulden te voorkomen. Maar er staat nauwelijks iets in over de positie van de overheid als schuldeiser.

Het is goed dat het Rijk aangeeft dat zij de beslagvrije voet respecteert, maar wij hadden liever wat meer gelezen. Bijvoorbeeld over de manier waarop de overheid de incasso heeft ingericht en de verrekening van toeslagen. Je moet er niet aan denken dat je kind niet meer naar de opvang kan omdat de overheid een te hoge toeslag verrekent.

Verder zou het mooi zijn als er één moment van betaling komt voor alle regelingen. Veel uitgaven vinden plaats aan het begin van de maand. Dat loopt niet synchroon met bijvoorbeeld inkomsten uit toeslagen. Als je eerst je huur moet betalen, en pas een paar weken later je huurtoeslag krijgt, kan dat echt veel narigheid opleveren.’

Meer informatie

Bron: VNG

 

Noordelijke overheden strijden tegen energiearmoede

Gemeenten en provincies in Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de handen ineen geslagen om energiearmoede tegen te gaan. Bij de Klimaattop Noord NL op 9 november hebben ze afspraken gemaakt om het sociaal en het fysiek domein te verbinden.

Want, zeggen de noordelijke overheden, de energietransitie gaat niet alleen om de toekomst, maar ook om de generatie van nu.

 

Geen financiering

 Steeds meer mensen hebben moeite de energierekening te betalen. De noordelijke bestuurders zijn bang dat dit probleem zal verergeren door de kosten van de energietransitie. Ook krijgen huishoudens met een smalle beurs die willen investeren in energiebesparing, dat vaak niet gefinancierd. De bestuurders in de noordelijke regio willen energiearmoede aanpakken. Deze aanpak moet gelijk opgaan met de energietransitie waar ze ook vaart achter willen zetten.

Afspraken

Bij de Klimaattop Noord zijn afspraken gemaakt voor een gezamenlijke aanpak van de ‘energiearmoede’ onder de titel ‘Energietransitie huishoudens met een smalle beurs’. Die zijn gericht op:
  • Het afstemmen van beleid
  • Investeren in verduurzaming
  • Een goede samenwerking tussen gemeenten en organisaties op het gebied van schuldhulpverlening, energie, banken en woningcorporaties.
  • De gemeenten richten een gezamenlijke tafel energiearmoede op en er komt een actieplan onder leiding van de Groningse gedeputeerde Nienke Homan
 Wilt u ook samen optrekken met andere gemeenten om huishoudens met een smalle beurs mee te nemen in de energietransitie? Neem dan contact via energie@vng.nl.

Meer informatie

 

Bron: VNG

Bob Witjes wint scriptieprijs BZK met scriptie over inkomensgrens

Aedes-medewerker Bob Witjes won dinsdag 7 november 2017 de BZK Woningmarktscriptieprijs 2017 voor zijn scriptie over de differentiatie van de inkomensgrens voor sociale huur naar huishoudgrootte. Hij kreeg de prijs van 2.500 euro van BZK-woningmarktdirecteur en plaatsvervangend directeur-generaal Erik-Jan van Kempen.

De scriptie Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld toont aan dat de overheid meer oog zou moeten hebben voor verschillen in de huishoudsamenstelling bij onder meer het toewijzen van sociale huurwoningen. Witjes: ‘Ik vind het een mooie erkenning en hoop dat hierdoor meer bewustwording komt over de effecten van beleid op verschillende huishoudtypes’.

Zijn conclusie is dat kleine huishoudens bij eenzelfde inkomen meer geld overhouden voor woonlasten dan grote huishoudens. Maar de inkomensgrens voor sociale huur is nu voor alle huishoudtypes hetzelfde. Volgens Witjes is er nog wel nader onderzoek nodig naar de omrekening van het besteedbaar naar het bruto inkomen als uitgangspunt voor eventuele differentiatie en naar lokale verschillen in de woningmarkt

Bron: Aedes

Onderzoek Nibud Personeel met schulden in internationaal perspectief

Het Nibud-onderzoek Personeel met schulden (mei 2017) was voor Aon, een internationaal opererende financieel dienstverlener voor werkgevers, aanleiding voor het rapport ‘Medewerkers met financiële problemen’.

In dit rapport worden inzichten uit het Nibud-onderzoek gecombineerd met de internationale praktijk zoals Aon die ervaart.

Privacy

Het Nibud vindt het bijzonder om te zien hoe Aon aan de slag is gegaan met het Nibud-onderzoek Personeel met schulden. In dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat bedrijven pas in een laat stadium op de hoogte zijn van de financiële problemen op de werkvloer.

Veel werkgevers willen hun medewerkers wel ondersteunen, maar worstelen met de vraag of zij de privacy van hun werknemers schenden als zij zich bemoeien met de financiële problemen van werknemers.

Aon signaleert dat ook in het buitenland een groeiende belangstelling is voor ‘Financial wellbeing’ om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

Preventie

Op basis van het Nibud-onderzoek en beider praktijkervaringen wordt er in het rapport dieper ingegaan op de meest effectieve manier waarop financiële problemen van medewerkers kunnen worden voorkomen. In het derde hoofdstuk van dit rapport is deze manier concreet uitgewerkt.

Bron: Nibud

Gerelateerd nieuws:

(Aon): “Werkgevers onderschatten risico’s van geldgebrek bij personeel

(Nibud): “Aon en Nibud delen kennis en ervaring