Nibud & NVVK: laat schuld niet oplopen

Rood staan, rekeningen niet kunnen betalen en oplopende incassokosten. Minimaal 15 procent van de huishoudens, ongeveer 1,5 miljoen, heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Slechts een klein gedeelte daarvan komt bij de schuldhulpverlening terecht.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK roepen mensen op bij de eerste betalingsachterstand direct aan de bel te trekken. “Wacht niet tot de achterstanden oplopen. Vul niet het ene gat met het andere, maar bel direct met de bedrijven waar je een achterstand hebt en stel een afbetalingsregeling voor,” aldus Nibud en NVVK.

Website zelfjeschuldenregelen.nl biedt actieplan en voorbeeldbrieven

Speciaal hiervoor hebben beide organisaties hun site zelfjeschuldenregelen.nl aangepast. Bezoekers krijgen hier een op maat gemaakt actieplan, met inzicht in de bedragen die ze zouden kunnen aflossen en voorbeeldbrieven waarmee ze direct hun schuldeisers kunnen benaderen.

Beloon consument die zelf om betalingsregeling vraagt

Actueel in de schuldhulpverlening is momenteel “vroegsignalering”. Veel gemeenten, schuldeisers en hulpverleners zijn bezig met het zo vroeg mogelijk aanbieden van hulp aan mensen met schulden. Hierdoor worden veel mensen met beginnende schulden opgespoord en kan er eerder met hulpverlening worden begonnen. NVVK en Nibud juichen deze ontwikkeling toe. Zij zouden ook graag zien dat bedrijven coulanter zijn tegen consumenten die zelf vragen om betalingsregelingen of die op een andere manier uit zichzelf aandacht vragen voor hun (tijdelijke) onvermogen om de rekening te kunnen betalen.

Het ZELF aan de bel trekken en een betalingsvoorstel doen is een grote stap voor mensen met schulden. Wanneer er niet goed wordt gereageerd op een voorstel, is de kans groot dat zij een dergelijke stap niet nog eens ondernemen en verder in de problemen wegzakken. Het Nibud en de NVVK zouden graag zien dat organisaties meedenken over een duurzame oplossing voor de klant, bijvoorbeeld door het verlagen van het aflosbedrag of het tijdelijk opschorten van de betaling.

Hoe eerder hoe beter

Hoe eerder mensen in actie komen, hoe makkelijker het is om een betalingsachterstand weer in te lopen. Helaas zijn de meeste mensen geneigd om weg te duiken voor hun problemen en schamen ze zich voor het feit dat er geen geld is. Door deze schaamte komen ze in een isolement. Veel mensen gaan dan zelf op zoek naar een oplossing. Door ze aan te moedigen direct bij de eerste aanmaning om hulp te vragen wordt de kans op een enorme schuldenberg kleiner.

Juist die eerste stap blijkt cruciaal. Daarom wordt op zelfjeschuldenregelen.nl haarfijn uitgelegd hoe je schuldeisers kunt benaderen. De site helpt met het uitrekenen van het bedrag dat iemand heeft om zijn schulden mee te kunnen afbetalen. En als diegene geen geld heeft, adviseert de site hoe hij in dat geval zijn schuldeiser het beste kan benaderen. De site biedt verschillende voorbeeldbrieven, een belscript, een op maat gemaakt actieplan en een rekentool voor het berekenen van de aflosruimte.

Feiten en cijfers over mensen met schulden

Van de 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens met ernstige betalingsachterstanden heeft bijna de helft te maken met problematische schulden. In 2016 heeft de NVVK 89.300 aanvragen voor schuldhulpverlening geregistreerd. Er is ook een groeiende groep mensen met schulden die probeert om zelf uit de geldproblemen te komen. De andere helft heeft risicovolle schulden, maar staat niet als zodanig geregistreerd bij de schuldhulpverlening. De site zelfjeschuldenregelen.nl werd in 2016 ruim 225.000 keer bezocht. Bezoekers waarderen met name de voorbeeldbrieven en de uitleg over wat zij tegen betalingsachterstanden kunnen doen.

Door de site compleet te vernieuwen en breder onder de aandacht van intermediairs te brengen hebben het Nibud en de NVVK de ambitie om minstens 300.000 bezoeken te realiseren in 2018.

Brond: Nibud/NVVK

Ketensamenwerking centraal op Huurincasso Congres 2018

Op dinsdag 17 april 2018 organiseert Next Level Academy de derde editie van het Huurincasso Congres. Het congres wordt dit keer gehouden in het Spant! in Bussum.

Huurincasso & ketensamenwerking

In de afgelopen drie jaar is er veel gebeurd in de creditmanagement sector. Automatisering, data-analyse en klantsegmentatie spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Woningcorporaties en in het bijzonder huurincasso-afdelingen kunnen niet achterblijven bij deze ontwikkelingen. De sociale huursector neemt een bijzondere maatschappelijke positie in, waar in het incassoproces rekening mee moeten worden gehouden. Tijdens het aankomende Huurincasso Congres ligt de nadruk met name op samenwerking tussen ketenpartners, vroegsignalering en preventie van betalingsachterstanden. In een dag bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Serge van Groningen, directeur Next Level, organisator van de Credit Expo en initiatiefnemer van het Huurincasso Congres: “Ketensamenwerking 2.0 – op weg naar een landelijke aanpak is het centrale thema van de derde editie Huurincasso Congres dat deze keer in het Spant! te Bussum wordt gehouden. Tijdens het vorige Huurincasso Congres kwam naar voren dat schuldpreventie en vroegsignalering hoog op de agenda staat. Niet alleen bij woningcorporaties, maar ook bij andere nutsbedrijven. Wij verwachten rond dit thema weer een brede doelgroep aan te spreken waaronder, naast corporaties, ook gemeentes, energiebedrijven en zorgverzekeraars. Wij willen op deze manier een actieve bijdrage leveren aan de verspreiding van kennis en ervaring op dit specifieke gebied. We verwachten 200 bezoekers te mogen verwelkomen.”

Marcel Wiedenbrugge, directeur WCMConsult en verantwoordelijk voor de programmering van het Huurincasso Congres: “Huurincasso kan niet los gezien worden van de schuldenproblematiek in Nederland. Het is inmiddels wel duidelijk dat voorkoming van woninguitzetting op de prioriteitenlijst van iedere woningcorporatie staat. Een andere in toenemende mate belangrijke prioriteit is het voorkomen van escalatie, waaronder ook incassokosten. Door probleemgevallen eerder in beeld te krijgen, kunnen hoge kosten in met name het juridisch traject voorkomen worden. Voor een optimale aanpak is goede afstemming tussen ketenpartners, waaronder gemeenten, nutsbedrijven en incassopartners, een absolute voorwaarde. De kunst is om dit efficiënt te organiseren. Het Huurincasso Congres biedt hiervoor een plek van kennis, inspiratie en praktische adviezen. Ik kijk nu al uit naar dinsdag 17 april 2018.”

Kijk voor meer informatie op de website www.huurincasso-congres.nl of neem direct contact op met.

Next Level Academy BV
Serge van Groningen
M: 06-29022791
E: serge@nlacademy.nl

Bron: Credit Expo

Nieuwe aanpak schuldhulp mogelijk door Village Deal

Hoewel het beleid van Weststellingwerf gericht is op het voorkómen van schulden, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer dat in de praktijk de meeste tijd en het meeste geld gaan naar het achteraf oplossen ervan. De gemeente werkt daarom aan een nieuwe aanpak voor financiële zelfredzaamheid.

De aanpak is een Village Deal tussen raad en college. ‘Als we ons op deze manier verder kunnen ontwikkelen om dit op te lossen, zijn we gek als we dat niet doen.’ We spraken met wethouder Cor Trompetter en gemeenteraadslid Ed de Vries over de kansen en uitdagingen van hun Village Deal.

Alternatief en kwaliteit

Trompetter: ‘Onze Village Deal bestaat uit twee deelprojecten. Allereerst willen we een alternatief ontwikkelen voor bewindvoering. We willen mensen zo coachen dat financiële, persoonlijke en sociale problemen integraal worden aangepakt. Het tweede deelproject gaat over de kwaliteit van de bewindvoering. We willen samen met bewindvoerders over kwaliteitsbewaking praten.’

Bewindvoerders positief

De weg naar de Village Deal verliep anders dan anders. Formeel is het projectplan door de raad vastgesteld, normaal gesproken stelt het college het projectplan vast. Maar wat vooral nieuw is, is de inhoud van het plan, de kwalitatieve monitoring in het sociale domein. De Vries: ‘Winstpunt is nu al: de bewindvoerders – rijp en groen – zijn positief. Zij krijgen nu ook eens aandacht.’

Meer informatie

Lees in het artikel meer over deze Village Deal in Weststellingwerf.

Bron: VNG