Partners 2018

Hieronder treft u een overzicht van de partners die zullen deelnemen aan het Huurincasso Congres 2018 op dinsdag 17 april 2018 in het Spant! te Bussum.

10ForIT X

10ForIT helpt bedrijven en organisaties sinds 2007 om optimaal digitaal te communiceren. We zorgen ervoor dat klanten de juiste boodschap op het juiste moment in de juiste tone-of-voice ontvangen via de juiste communicatiekanalen. Dat doen we geautomatiseerd vanuit ons omnichannel communicatieplatform via telefoon, voiceberichten, sms, E-mail, WhatsApp en print. Zo zorgen we onder meer dat debiteuren een betalingsherinnering krijgen, patiënten herinnerd worden aan een afspraak en relaties een uitnodiging of speciale aanbieding ontvangen. We verzorgen klantgerichte, geautomatiseerde communicatie voor uiteenlopende organisaties, waaronder woningcorporaties, telecomaanbieders, incassobedrijven en verzekeraars.

bekijk contactgegevens

AcceptEasy X

Klanten bereiken als het tijd is om te betalen. Bedrijven helpen om contactkanalen te ontsluiten voor transacties. Om vervolgens de transactie te gebruiken als contactmoment voor merkbeleving en klanttevredenheid. Met AcceptEasy brengen bedrijven real-time betaalverzoeken, machtigingen en verificaties op de juiste plek, op het juiste moment, onder de aandacht bij hun klanten. Met als doel aanzetten tot een succesvolle (trans)actie. Je klanten meer betaalgemak bieden terwijl je data verzamelt om gedrag te analyseren en verdere acties te bepalen. Het resultaat: méér tijdige betalingen, méér klantinzicht en méér tevreden klanten.

bekijk contactgegevens

Cannock Chase X

Corp Support X

Corp Support is ontstaan vanuit de gedachten en ervaringen van troubleshooters uit de corporatiebranche en de jarenlange dienstverlening van Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan onder andere woningcorporaties. Door deze combinatie is er een krachtige en flexibel in te zetten dienstverlener voor verhurend Nederland ontstaan.

Corp Support levert preventieve incassodiensten die erop gericht zijn om de hoogte van betalingsachterstanden en het aantal ontruimingen te verlagen. Daarnaast neemt Corp Support sociaal-juridische hoofdpijndossiers in zijn geheel van u  als verhuurder c.q. woningcorporatie over.

bekijk contactgegevens

Cwize X

Cwize levert met de Collections Performance Manager (CPM) een standaard SaaS-oplossing voor rapportage, benchmark en distributie van huurincassodossiers bij de incassopartner(s). In onze visie is business intelligence (BI) niet het doel, maar slechts het middel om grip op, controle over en inzicht in de externe huurincasso portefeuille te krijgen. Wij zijn de onafhankelijke specialist met 100% focus op incasso management. Een pragmatische en klantgerichte leverancier die BI inzet om woningcorporaties te ontzorgen in het succesvol managen van de zittende en vertrokken huurders bij de incassopartner(s).

bekijk contactgegevens

GGN X

GGN biedt alle diensten die nodig zijn om de waarde van klanten tot uitdrukking te brengen in betaalde rekeningen én om die klantwaarde te behouden. Van acceptatie, facturatie, debiteurenbeheer, incasso tot de inzet van deurwaarders. GGN heeft alles in huis.  Bij alles wat we doen maken we effectief gebruik van kennis van debiteuren en hun betaalgedrag waarbij sociaal en financieel rendement samenkomen. GGN, aandacht loont.

bekijk contactgegevens

Hafkamp Groenewegen X

Wij incasseren op daadkrachtige maar respectvolle wijze. Onze werkwijze is pro-actief en gericht op persoonlijk contact. Bij alles wat wij doen houden wij zowel het belang van de klantrelatie als het risico op onverhaalbare kosten in het oog. Wij hebben aandacht en begrip voor hen die wel willen maar niet kunnen betalen en ondersteunen hen binnen de kaders die daarvoor beschikbaar zijn.

Kernwaarden vormen het ethisch kompas van onze organisatie.  Iedereen binnen onze organisatie heeft zich verbonden aan de navolgende kernwaarden:

  • Ontzorgend
  • Geloofwaardig
  • Daadkrachtig
  • Respectvol
  • Betrokken
bekijk contactgegevens

IMPact Credit Management Solutions X

Niet voor iedereen, maar speciaal voor woningcorporaties

Debiteurenbeheer binnen woningcorporaties is anders dan “normaal” debiteurenbeheer. Daar hoort een branchespecifiek debiteurenpakket bij. Daarom heeft IMpact Credit Management Solutions een debiteurenpakket voor de woningcorporaties ontwikkeld.

Focus op intermenselijk contact

Met haar intelligente workflows neemt MAXIM repeterende handelingen uit handen en verzorgt volledig geautomatiseerd het overgrote deel van uw debiteurenbeheer. Hierdoor blijft er meer tijd over voor persoonlijk contact met huurders waarbij dat gewenst is. Ook contact met hulpverlening instanties en deurwaarders wordt door MAXIM gefaciliteerd en opgevolgd.

Meten is weten

Wij hebben veel aandacht besteed aan de rapportage, want meten is weten. Betaalgedrag op basis van wijk, effectiviteit van afgesloten betalingsregelingen, aantal ontruimingen, huisbezoeken, percentage automatische incasso, etc, etc. Niet alleen als snapshot, maar juist ook in de loop van de tijd. Want een debiteurensaldo van vandaag zegt niet zo veel. U wilt weten hoe uw debiteurensaldo zich de afgelopen periode ontwikkeld heeft.

bekijk contactgegevens

Janssen & Janssen X

Transparant, deskundig en effectief. Zo werkt Janssen & Janssen, op verschillende locaties verspreid over heel Nederland. U heeft aan ons een ervaren partner in creditmanagement, incasso en juridisch advies.Wij vinden openheid naar onze opdrachtgevers erg belangrijk. Daarom heeft u bij ons altijd en overal inzicht in de voortgang van uw project. We hechten in onze samenwerking veel waarde aan persoonlijk contact, in het hele proces: raad, daad en resultaat.

Leer Janssen & Janssen beter kennen

bekijk contactgegevens

Jongerius Huurdesk X

Jongerius Huurdesk biedt volledige ondersteuning voor woningcorporaties bij het optimaliseren van het huurincasso proces. De diensten en producten die Jongerius Huurdesk faciliteert, stellen woningcorporaties in staat om structureel en systematisch het betaalgedrag van een huurder te verbeteren. Jongerius Huurdesk weet uit jarenlange ervaring hoe, door preventief handelen, huurachterstanden geminimaliseerd kunnen worden. Hierdoor wordt het aantal ontruimingen significant teruggedrongen, soms tot wel meer dan 70%.

bekijk contactgegevens

Langhenkel Sociaal Domein Wonen X

Langhenkel Sociaal Domein Wonen is onderdeel van De Langhenkel Groep. De Langhenkel Groep bestaat meer dan 25 jaar en is voor velen een begrip binnen het sociaal domein. Onze kenmerken zijn:

  • bijna 300 professionals in vaste dienst;
  • een netwerk van meer dan 500 gespecialiseerde freelancers;
  • een eigen opleidingstak, met een breed aanbod, die jaarlijks voor bijna 5000 personen cursussen, trainingen en/of opleidingen verzorgt;
  • een proactieve marktbenadering door met praktische oplossingen in te spelen op komende ontwikkelingen en door het vanuit een open houding zoeken naar samenwerking en kennisdeling.
Onze specialisten en opleidingen richten zich onder meer op de vakgebieden wonen, werk, inkomen, zorg, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, schulddienstverlening, ruimte en milieu. Langhenkel Sociaal Domein Wonen speelt op de ingrijpend ontwikkelingen binnen het sociaal domein in door verbinding te zoeken en te leggen tussen de verschillende spelers, om zo gezamenlijk vorm te geven aan een nieuwe maatschappelijke realiteit.
bekijk contactgegevens

NeurOp X

Een nieuw tijdperk van zelf lerende systemen. Dat luiden wij in door de intelligentie van de mens te combineren met de rekenkracht en de precisie van een computer.

Wat doet een neuraal netwerk
Een neuraal netwerk is een zelflerend computermodel. Het leert aan de hand van praktijkvoorbeelden, waar reguliere computermodellen worden gemaakt met behulp van business rules. Wil je een auto leren om zelf te rijden aan de hand van business rules, dan zal een oneindige set rules het gevolg zijn. Je kunt ook een zelf lerende computer laten ‘meerijden’ met een goede chauffeur.

Toepassing – Incasso: Dagvaarden om het proces of om te incasseren?

Alle inspanningen ten spijt, zijn er altijd debiteuren die hun factuur niet (kunnen) betalen. En naar genoeg lopen juist de kosten van de niet succesvolle incasso dossiers het hoogst op. Hoe eerder in het incasso proces bekend is of de vordering betaald zal worden of niet (kan of wil de debiteur niet betalen), hoe efficiënter het proces hierop ingeregeld kan worden. Met name wanneer de kostbare keuze om al dan niet te dagvaarden gemaakt moet worden is de toegevoegde waarde van een goed advies van doorslaggevend belang. Afgesloten dossiers vormen de voorbeelden waarmee het neurale netwerk getraind wordt. Voor lopende dossiers zijn we vervolgens in staat om ruim 25% van de kosten besparen.

“Loop je voorop of wacht je totdat de concurrentie je dwingt?”

bekijk contactgegevens

Postex X

Postex een zelfstandig Nederlands softwarebedrijf, gevestigd in Amsterdam en Gouda, dat een online cloudplatform heeft ontwikkeld voor de verzending van zakelijke correspondentie (SaaS). Postex levert zeer gebruiksvriendelijke end-to-end oplossingen voor het verzenden van zakelijke correspondentie, digitaliseren van uitgaande poststromen en het faciliteren van online betaalmogelijkheden.

 

bekijk contactgegevens

Schulden.nl X

Schulden.nl helpt je gratis bij het vroegtijdig oplossen van een betalingsachterstand. Je bent doorverwezen door een organisatie die bij ons is aangesloten met het advies je betalingsachterstand aan te pakken. Het enige dat je hoeft te doen is jezelf aanmelden.

Werkwijze
Wij nemen binnen twee werkdagen telefonisch contact met je op. Op basis van een informerend gesprek, eventueel in combinatie met een persoonlijk vervolggesprek, bekijken we welke acties nodig zijn. De eerste acties voeren we meteen uit. Daarna volgt, indien nodig, snel overdracht naar instanties die jouw financiële problemen aanpakken.

PLANgroep en Zuidweg & Partners
Schulden.nl is een initiatief van PLANgroep en Zuidweg & Partners. Beide organisaties bieden al jarenlang schulddienstverlening aan in Nederland en werken voornamelijk voor gemeenten. PLANgroep richt zich hierbij op particulieren en Zuidweg & Partners richt zich op ondernemers en ex-ondernemers. Beide organisaties zijn lid van de branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK). Dit betekent dat je kunt rekenen op betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening.

bekijk contactgegevens

Ultimoo X

bekijk contactgegevens