Hugo Priemus

@ Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting TU Delft

Sinds 1977 is Priemus hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft. Hij heeft veel onderzoek verricht en nationaal en internationaal gepubliceerd over woningmarktproblemen, volkshuisvestingsbeleid, stadsvernieuwing, bouwbeleid, grondbeleid en infrastructuurbeleid. Hij heeft zowel theoretische als meer praktijkgerichte studies verricht in binnen- en buitenland. Hij is opgeleid als bouwkundig ingenieur (1965: TU Delft) en als algemeen econoom (1975: Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij was gasthoogleraar in Leicester, Straatsburg en Glasgow. Sinds 1989 is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voorts is hij erelid van de Nederlandse Woonbond. Hij ontving de Aedes-onderscheiding, de Academische Gouden Penning van de TU Delft en de Hudig-Penning van het NIROV.