Luuk Kuipers

@ Proceslead Incasso Essent

Als proceslead werkt Luuk aan het continu verbeteren van het incassoproces bij Essent. Hierin speelt betaalgemak voor de klant en eenduidige communicatie een grote rol. Daarnaast is Luuk vanuit Essent betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden die zich richten op het tijdig signaleren van schulden en het zoeken naar manieren hoe met deze schulden om te gaan.