Marco van Katwijk

@ COO DirectPay en hiervoor Manager Value Chain Essent

Van 2011 tot begin 2017 heb ik binnen Essent met het team gewerkt aan het verbeteren van het incassoproces. Enkele van de onderdelen van onze verbeteringen lagen op het vlak van eenduidige communicatie, zoals tijdigheid van opvolgen bij het uitblijven van betaling en het verruimen van de mogelijkheden hoe betaald kon worden. Ook hebben we ons ingezet om in samenwerking met anderen te kijken hoe we beter / eerder / anders om kunnen gaan met betalingsachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium.