Maud Balduk

@ Bureauhoofd Schuldhulpverlening Gemeente Nijmegen

Maud Balduk is Bureauhoofd Schuldhulpverlening bij de Gemeente Nijmegen. Zij is nauw betrokken bij de pilot Vroegsignalering die op 1 oktober 2016 bij de Gemeente Nijmegen van start is gegaan en loopt tot 1 oktober 2017. De gemeente tekende in september 2016 samen met een grote groep maatschappelijke partners een convenant in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van het convenant is om mensen met betalingsachterstanden sneller en beter te kunnen helpen.