Tamara Madern

@ Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering HU

Tamara Madern is lector ‘Schuldpreventie en Vroegsignalering’ bij Hogeschool Utrecht. Sinds 2003 is zij werkzaam op het gebied van huishoudfinanciën. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht en ronde vervolgens de studie Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrij Universiteit Amsterdam af. Tijdens en na haar studie werkte ze bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Eerst in de functie van budgetbegeleider, daarna als adviseur opleidingen en later als onderzoeker. In 2011 begon ze aan haar proefschrift over de verschillen in financieel gedrag tussen mensen zonder en met lichte/ernstige schulden. Ook onderzocht ze welke psychologische en sociologische determinanten een rol spelen. In 2015 verscheen haar dissertatie met de titel ‘Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiële problemen te voorkomen.’