Vera de Wildt

@ Projectleider Woningcorporatie Talis

Vera de Wildt is projectleider bij Woningcorporatie Talis. Binnen Talis is zij onder andere verantwoordelijk voor budgetcoaching ten behoeve van huurders met een betaalachterstand. Talis is een van de deelnemers die betrokken is bij de pilot “Vroegsignalering, armoede en schulden” in samenwerking met de Gemeente Nijmegen.  Voor de pilot geven de partijen maandelijks gegevens van hun Nijmeegse klanten met een betalingsachterstand van maximaal 100 dagen door aan de Gemeente Nijmegen via Vindplaats van Schulden van Bureau Kredietregistratie (BKR). Het BKR verstrekt aan de gemeente een lijst met mensen die bij minimaal twee convenantpartners een betalingsachterstand hebben.