Huurincasso Congres: 6 miljard investeringspotentieel in de sociale woningsector door beter incasseren

Het eerste Huurincasso Congres is met in totaal 150 bezoekers, sprekers en partners een feit.

De allereerste editie van het Huurincasso Congres werd geopend door dagvoorzitter Coen Braan. De eerste keynote spreker was professor Marja Elsinga, hoogleraar Volkshuisvesting aan de universiteit van Delft. Tijdens haar presentatie schetste ze een historisch overzicht van diverse ontwikkelingen in de sociale woningmarkt in Nederland. Uiteindelijk gaat het erom dat corporaties de juiste balans weten te vinden tussen sociaal (betaalbaar wonen) en efficiënt werken, waaronder ook ervoor te zorgen dat er op tijd betaald wordt. Dat laatste staat onder druk omdat er in de afgelopen jaren door onder andere een stijging van de nettohuur steeds meer ‘dure scheefwoners’ zijn. Dit zijn huurders die feitelijk te duur wonen ten opzichte van hun besteedbaar inkomen. Hun aantal is van 2009 tot en met 2015 gestegen van ruim 200.000 naar meer dan 500.000.  Het is derhalve niet verwonderlijk dat de betaalbaarheid van wonen de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden is, terwijl dit juist een belangrijk onderdeel van de legitimatie van het beleid van woningcorporaties uitmaakt. Verder pleitte zij voor goede samenwerking met schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en gemeenten. Een goede presentatie die de ruim 125 toehoorders al direct in de stemming bracht.

De diverse aansluitende presentaties werden druk bezocht en leken goed aan te sluiten bij de interesses van de bezoekers. Hieronder leest u een korte impressie van een aantal sprekers.

Wim Leplaa sprak over het belang van communicatie bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. “Vaak weten mensen niet wat ze ondertekenen als ze een woning huren. Denk daarbij alleen al aan mensen die laaggeletterd zijn. Bij een huurovereenkomst gaat het niet alleen om de toelichting van breekpunten in de algemene voorwaarden, maar ook om de morele overeenkomst tussen de huurder en de woningcorporatie, in het bijzonder de overtuigingen, normen en waarden van de huurder. Hij raadt aan om meer tijd te besteden aan de toelichting van het huurcontract en heldere communicatie toe te passen voordat de feitelijke ondertekening plaatsvindt. Daarmee voorkom je dat mensen die zichzelf niet goed kunnen helpen uit de ellende blijven. Zijn proefschrift “De Woningcorporatie en Wanbetaling. Een Deconstructie van de Huurovereenkomst” kunt u hier downloaden.

Jacco Deirkauf (KPMG) ging dieper in op begrippen en dilemma’s rondom huurincasso. Door middel van een online tool konden de bezoekers interactief vragen beantwoorden als: “Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als u denkt aan huurincasso” of “Wat heeft de huurder aangegeven als de belangrijkste klantwens”. De kern van zijn betoog was dat het belangrijk is om meer te leren denken in processen in plaats van activiteiten, zodat de je invloed van maatregelen op je KPIs beter kunt bepalen. Op die manier kan bijvoorbeeld het verhogen van klanttevredenheid, het verlagen van de bedrijfskosten en het verhogen van de efficiency goed samengaan.

Richard de Bruijn, voormalig creditmanager van Woonstad Rotterdam, hield een inspiratiesessie over kunnen, willen en keuzes maken in huurincasso. Hij zette de bezoekers aan tot nadenken en discussie, want wat voor de een uitstekend werkt, kan bij de ander juist helemaal niet werken. Ook werd de zin en beperkingen van benchmarks besproken. Richard sloot af met een reeks aanbevelingen, waaronder het belang van leren van elkaar en het bepalen van eigen realistische doelstellingen. Maak eigen keuzes in plaats van je te laten leiden door resultaten van een ander.

Jacomijn Kuiper (BureauEV en Senior Beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij de gemeente Rotterdam) gaf een overzichtelijke en pragmatische presentatie over vroegsignalering. Jacomijn is tevens mede-auteur van de “Leidraad Vroegsignalering”, die u hier kunt downloaden. Bij vroegsignalering gaat het niet alleen om welke signalen er zijn, maar ook hoe je die kunt of wilt gebruiken. Wie houden zich daarmee bezig en welke signalen zijn nuttig om aan elkaar te koppelen? En wat is vervolgens dan het hulpaanbod? Ze vertelde uit haar eigen praktijkervaring, waaronder haar huidige werkzaamheden bij de gemeente Rotterdam. Daar loopt op dit moment een proef rondom vroegsignalering, waar verschillende partijen middels een convenant aan meewerken. Verder viel op dat het beleid met betrekking tot vroegsignalering in Nederland van gemeente tot gemeente verschilt. Het project dat volgens Jacomijn tot nu toe de meest tastbare resultaten heeft opgeleverd is het project “Vroeg Eropaf” van de gemeente Amsterdam.

Daarnaast waren er diverse presentaties van deelnemende partners zoals:

  • het omgaan met verwarde huurders;
  • efficiency in het incassoproces;
  • sneller betaald krijgen en hogere klanttevredenheid;
  • communicatie: de sleutel tot lagere huurachterstanden en minderontruimingen;
  • meten en managen van de kwaliteit van uw incassopartner;
  • de alleenstaande overleden huurder en
  • data-driven incasso.

Op het einde zorgde keynote Arnold Pureveen (CFO woningcorporatie De Alliantie) voor het nodige ‘vuurwerk’. Op een voor hem typerende prikkelende en stimulerende wijze ging Arnold de discussie met de zaal aan. Wat verstaan we nu eigenlijk onder ‘sociaal ondernemen’ en in hoeverre is dit van toepassing op de huidige woningcorporaties!? Het ging hem aan het hart, dat sommige huurders soms zo weinig inkomsten hebben, dat ze iedere maand keuzes moeten maken wie ze wel of niet zullen (kunnen) betalen: de huur, de energierekening of de ziektekostenverzekering. “Daar moeten we als woningcorporaties iets aan doen!”, aldus Arnold. Als woningcorporaties meer invulling willen geven aan sociaal beleid, dan zouden ze de huur(incasso)consulenten meer decentrale handelingsbevoegdheden moeten geven om proactief te kunnen optreden, dus voordat betalingsachterstanden gaan ontstaan.

6 miljard investeringspotentieel via credit management

Als wiskundige en registeraccountant gaf Arnold de zaal een mooi rekenvoorbeeld over het belang van de huurincasso-afdeling. Als een woningcorporatie als De Alliantie haar achterstand van bijvoorbeeld 6 miljoen naar 3 miljoen euro zou kunnen terugbrengen, dan kun je daarmee een bedrag lenen van 150 miljoen euro (bij een rentestand van 2 procent). De Alliantie heeft een marktaandeel van 2,5%, dus als alle woningcorporaties in Nederland hun uitstaande achterstallige huur met 50 procent zouden verminderen, dan zou dat een investeringspotentieel van maar liefst 6 miljard euro opleveren:“het zou raar zijn als huurincasso managers met deze getallen credit management niet op de agenda van hun bestuurders zouden kunnen krijgen”. Denk groot(s) en act small, is het credo dat Arnold de zaal voorhield met aansprekende praktijkvoorbeelden. Verder pleitte Arnold ook voor meer samenwerking met andere partijen in de incassoketen, zoals zorgpartijen, energieleveranciers, enzovoort: “alleen dan kunnen we huurders met een beperkte inhoud in hun portemonnaie  meer fundamenteel ontzorgen. Kom uit je stoel, pak de telefoon en leg contact!”

Kortom, een mooie en bevlogen toespraak, recht uit het hart, die de mensen in de zaal aan het denken zette om corporaties weer echt sociaal te krijgen in combinatie met een bedrijfsmatige/efficiënte aanpak. Een lesje ‘sociaal ondernemerschap’ in de praktijk in een notendop: een mooie en positieve afsluiting van een lange en succesvolle dag. En wat vonden de bezoekers ervan? Hieronder een aantal reacties:

  • Het was inderdaad een interessante en inspirerende dag. Ik hoop dan ook dat het een vervolg krijgt.
  • Het was gisteren zeker een inspirerende dag. Met die insteek ben ik ook gegaan, op zoek naar inspiratie voor de ideeën die we al hebben voor 2017.
  • Jammer dat je soms moest kiezen tussen twee goede sessies

Kortom, het Huurincasso Congres was een geslaagde dag en heeft hopelijk voor alle deelnemers en partners nuttige informatie, inzichten, inspiratie en nieuwe contacten opgeleverd. We willen alle partners en bezoekers hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze jaarlijks terugkerende dag.

>> Klik hier voor een fotoverslag van het Huurincasso Congres 2016
>> Klik hieronder om de presentaties van het Huurincasso Congres te downloaden

Het is nog ver weg, maar op dinsdag 28 maart 2017 zal het tweede Huurincasso Congres plaatsvinden. Wij houden u via www.creditexpo.nl en www.huurincasso-congres op de hoogte!

Deel dit artikel via: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *