NeurOp

terug

Een nieuw tijdperk van zelf lerende systemen. Dat luiden wij in door de intelligentie van de mens te combineren met de rekenkracht en de precisie van een computer.

Wat doet een neuraal netwerk
Een neuraal netwerk is een zelflerend computermodel. Het leert aan de hand van praktijkvoorbeelden, waar reguliere computermodellen worden gemaakt met behulp van business rules. Wil je een auto leren om zelf te rijden aan de hand van business rules, dan zal een oneindige set rules het gevolg zijn. Je kunt ook een zelf lerende computer laten ‘meerijden’ met een goede chauffeur.

Toepassing – Incasso: Dagvaarden om het proces of om te incasseren?

Alle inspanningen ten spijt, zijn er altijd debiteuren die hun factuur niet (kunnen) betalen. En naar genoeg lopen juist de kosten van de niet succesvolle incasso dossiers het hoogst op. Hoe eerder in het incasso proces bekend is of de vordering betaald zal worden of niet (kan of wil de debiteur niet betalen), hoe efficiënter het proces hierop ingeregeld kan worden. Met name wanneer de kostbare keuze om al dan niet te dagvaarden gemaakt moet worden is de toegevoegde waarde van een goed advies van doorslaggevend belang. Afgesloten dossiers vormen de voorbeelden waarmee het neurale netwerk getraind wordt. Voor lopende dossiers zijn we vervolgens in staat om ruim 25% van de kosten besparen.

“Loop je voorop of wacht je totdat de concurrentie je dwingt?”

Bedrijfsnaam: NeurOp

Adres: Waghenaerdreef 92

Postcode: 2661 RB

Plaats: Bergschenhoek

Land: Nederland

Telefoon: 06-51808628

Website: www.neurop.nl

E-mail: info@neurop.nl