Paul Lensen

@ Manager Corp Support

Paul Lensen is manager, ontwikkelaar en mede-initiatiefnemer van Corp Support.  Paul heeft uitgebreide ervaring opgedaan in de corporatiewereld, meer specifiek als leidinggevende en projectleider op het gebied van wijkontwikkeling, sociaal beheer en natuurlijk huuincasso. Rode lijn in zijn corporatie werkzaamheden was het oplossen van hoofdpijndossiers. Zijn kennis en ervaring heeft hij meegenomen naar Corp Support. Samen met zijn Corp Support collega’s zet hij zich nu in voor het leveren van en in co-productie ontwikkelen van preventieve incassodiensten aan woningcorporaties. Tijdens het Huurincasso Congres zal hij samen met François van de Wiel (Woonstichting St. Joseph) een presentatie verzorgen over outsourcing en ketensamenwerking.