Sjors Kieft

@ Manager Operations, Waternet

Als manager operations van Waternet Amsterdam is hij verantwoordelijk voor het vormgeven van cirkelteams binnen Waternet. Deze cirkelteams zijn zelfsturende agile teams, werkzaam binnen een overkoepelend onderwerp. Sjors Kieft zorgt voor het vormgeven van de teams in samenwerking met de organieke organisatie, het opstellen van operationele doelstellingen en het bewaken van de resultaten doormiddel van het geven van feedback aan de teams. Eén terugkerend onderwerp is het aansturen van de incassopartners in een ‘champion/challenger’ model. Een model waarin het nettoresultaat, opbrengsten versus kosten, de distributie van vorderingen bepaalt.