Yvette Bommeljé

@ Zelfstandig onderzoeker, lid Adviesraad Wmo

Yvette Bommeljé is onderzoekster en adviseur in het gemeentelijke sociaal domein. Daarnaast is zij redactievoorzitter van het tijdschrift Sociaal Bestek. Sinds 2017 is zij tevens lid van de Adviesraad Wmo Leiden. Zij schrijft handreikingen over het omgaan met persoonsgegevens in het sociaal domein en voert (rekenkamer-)onderzoeken uit. Haar uitgangspunt is dat privacy onderdeel is van integere dienstverlening. Samen met onder andere Dirk Schravendeel schreef zij de Handreiking Vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens.